Framtidstro i Värmland

AB Värmland är ett entreprenörsdrivet initiativ, en tävling där vi vill få fram och utveckla människor med entreprenörsanda, ideèr, passion och mod för att skapa morgondagens värmländska företag. De bästa bidragen belönas med ett aktiebolag laddat med 50 000 kr i eget kapital. Du får inte bara möjligheten att bli en framgångsrik företagare, du blir även en del i en positiv process som skapar ytterligare framtidstro och företagaranda i Värmland.

Vi inom initiativet satsar egna pengar med syftet att öka företagandet och sätta extra fart på tillväxten i Värmland. Startskottet för AB Värmland går nu i vår och vinnarna koras av en jury bestående av våra grundarentreprenörer i oktober 2017.