Nedan finner ni pressbilder. Vid förfrågningar om annat pressmaterial kontakta någon av de två initiativtagarna till AB Värmland:

Helena Wiktelius

Projektledare AB Värmland och en av grundarentreprenörerna E-post: helena@wiktelius.se Telefon: 073-0262614

Henrik Lindh

Ansvarig PwC Värmland E-post: henrik.lindh@se.pwc.com Telefon: 010-2127822