Våra sponsorer

 

Här nedan presenterar vi de som är med och stödjer oss på olika sätt.

Vi deltar för att vi vill stödja initiativ som vi tror kan göra skillnad för företagandet och tillväxten i Värmland samt att modellen - av företagare för nya företagare - är en modell som kommer att skapa detta.
Henrik Lindh, PwC Värmland