Våra sponsorer

 

Här nedan presenterar vi de som är med och stödjer oss på olika sätt.

Att våga bli företagare var för oss det bästa beslutet vi kunde ta. Vi tror att vi genom AB Värmland kan hjälpa fler människor att ta chansen att testa sina vingar och skapa livskraftiga företag vilket skapar ett värde både för individen och samhället.
Mattias Lundgren, Spektra Finans & Försäkring